I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

gerd van delden paarden instructeur

Waarom meedoen?

​Deelname aan de Hippische-Instructeursequipe biedt je als instructeur voordelen op verschillende terreinen terwijl er geen kosten aan verbonden zijn. Denk aan kennisontwikkeling, gezamenlijk organiseren van activiteiten en samenhorigheid met vakgenoten.

De voordelen op een rij:

  • Het adresseren van de (juist alledaagse) uitdagingen die je als instructeurs in de basissport tegenkomt

  • Informatieavonden voor instructeurs gericht op het verbreden en verdiepen van de hippische kennis bijvoorbeeld op gebied van  juridische zaken, communicatie, EHBO, paardenwelzijn, didactiek, voeding, exterieur, jureren etc.

  • Kortingen op en voorrang bij clinics van onze partner De Prinsenhoeve

  • Mogelijkheid om samen activiteiten te ontwikkelen zoals het organiseren van cursussen, clinics, wedstrijden, het uitnodigen van experts en dergelijke

  • Vergroten van je bereik als hippisch instructeur

  • Aantoonbaar maken dat je als instructeur aan kennisontwikkeling en kwaliteitsborging doet

  • Het delen van kennis en ervaringen en direct en doelgericht contact via (besloten) app-groep en Facebookpagina waardoor je snel kan sparren met vakgenoten

  • Het versterken van de onderlinge solidariteit  en de gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten die jouw werkcontext begrijpen

 

Hippische-Instructeursequipe is er voor ALLE instructeurs met een hippisch diploma vanuit diverse niveaus, leeftijden en achtergronden die hun krachten willen bundelen, hun kennis willen delen en zich gezamenlijk in willen zetten voor de hippische sport. Samen vormen we de equipe en geven we inulling aan onze activiteiten. Alle ideeën en initiatieven zijn daarbij welkom.

Voor deelname aan de Hippische-Instructeursequipe is geen lidmaatschap nodig of kosten aan verbonden. Het enige dat we vragen is motivatie en inzet. Dus doe mee!

 

 

 

 

 

WAAROM

MEEDOEN?